Sætningsskader

Hvad er en sætningsskade? Sætningsskader er når huset slår revner. Der er flere grunde til at sætningsskader opstår. Primært er det fordi huset bliver påvirket af det danske omskiftlige vejr, hvilket kan resultere i at murværket revner. Det ses oftes at ældre huses fundament er sunket lidt hen over årene, hvilke resultere i revnedannelse op gennem fundamentet og murværket. Sætningsskaderne kan ses såvel på ydermuren som på indermuren. En sætningsskade kan typisk ses nede fra soklen og op gennem muren. Sætningsskader kan både ses som en lige revnedannelse og som skrå revenedannelse. Sætningsskaden kan spottes ved at fugerne slipper stenene og at nogle sten er knækket.

Hvad er risikoen ved sætningsskader?

Risikoen ved sætningsskader er at regnvandet kan løbe ind og give fugtskader og frostspringninger om vinteren. Det er derfor yderst vigtigt at få repareret sætningsskaderne inden skaden er sket. Vær dog ekstra opmærksom ved tilbygninger, da murværket ikke er opført på samme tid, så er fundamenterne heller ikke ens, og derfor sætter fundamenterne sig heller ikke på samme måde, hvilke kan resultere i sætningsskader. Det ses ofte at samme skader opstår mellem trappe og sokkel. Når vandet så trænger ind i disse revner har det ikke mulighed for at fordampe, da trappen blokere for denne process. Derfor er det altid vigtigt at få lukket disse revner såvel som sætningsskader på muren.

En mulig sætningsskade – Hvad gør jeg?

Har du spottet en skade, som sandsynligvis er en sætningsskade, så er det vigtigt at du holder øje med den. Det vil her være en god ide at kontakte os for at få en professionel vurdering af tilstanden og hvor omfattende sætningsskaden er. Dog er det altid vigtigt at få lukket revnerne så vand og fugt ikke kommer ind i murværket! Det er altid en god ide at holde øje med revner og skader på facaden for at sikre sig at de ikke bliver større.

Sætningsskader – Hvad skyldes de?

Her er nøgleordet stabilitet. Alt hvad et hus er bygget af er mere eller mindre stabilt. Det vil sige at materialerne ikke kan give sig. Når så materialerne alligevel bliver tvunget til at give sig, så resultere til i at huset slår revner. Husets fundament kan være dårligt lavet, da der ikke er taget højde for understøttelse af fundamentet eller at der ved opførelsen af huset ikke blev taget højde for at husets underlag var dynamisk.

Er du i tvivl om dit hus har en sætningsskade eller hvis du generelt har spørgsmål er du naturligvis altid velkommen til at kontakte os.

Sætningsskader – Hvordan løses de?

Sætningskaderne løses sådan: Den første proces er at få banket de flækket sten ud af murværket ved sætningsskaderne. Derefter sættes nye sten ind. Herefter udkradses hvertredje fuge i en dybde på 55 mm, hvilket er ca. midt på stenen. Derefter indsættes der rustfri armeringsjern for at stabilisere murværket og undgå fremtidige skader. Derefter fyldes fugerne først med fiberpuds og afsluttes med en mørtelfuge.. og problemet er løst.