Murerarbejde

Vi laver ALT murerarbejde! og vi er specielt glade for indendørsarbejde om vinteren. Når det er sagt, så er der ikke det murerarbejde, som vi ikke kan lave. Tag et kig på nedenstående eksempler på 1% af de ting vi har lavet gennem tiden.

Nyt badeværelse?

Ønsker du et nyt badeværelse i et nyt eller eksisterende hus, så kan vi hjælpe dig med at gøre dine drømme til virkelighed. Vi hjælper gerne med koordinering og projektledelse på dit projekt. Vi har meget nøje udvalgte samarbejdspartnere, som vi ved vi kan stole på og som laver et godt resultat. På projektet som du kan se nedenunder, har vi stået for hele entreprisen. 

Nyt badeværelse i Aalborg imens
Nyt badeværelse i Aalborg færdigt

Kælder renovering?

Ønsker du en tør kælder med et godt indeklima? Hvis du har bestemt dig for, at du vil benytte din kælder til opholdsrum, så er det yderste vigtigt, for dit helbred, at kælderen er i orden. Dvs. At den ikke er fugtig, at der er god udluftning for den eventuelle fugt der måtte være kan komme ud, og for den evt. radon der måtte være kan komme ud. Derudover er det vigtigt at der er mulighed for at sætte varme på.

Vi påtager os gerne hele entreprisen med ventilation, reparation og udbedring af fugtige kældervægge, og om nødvendigt tilslutning af flere varme kilder

I eksemplet nedenunder har vi brugt et innovativt produkt, som løser problemet med fugtige kælder vægge.

Ekspert i renovering af fugtige kældere
Ekspert i renovering af fugtige kældere

Opmuring af nye facader eller tilmuring af eksisterende huller?

Har du en læmur der skal mures op eller et gammelt dørhul eller vindue som skal mures til? 

Vi kan klare store og små opgaver, sten for sten. Flere af vores kunder, som hyre os ind til at tage sig af facaderenoveringen af deres hus, spørg os ofte om vi lige kan lukke et dørhul, pudse soklen, eller reparere en skruk klinke. Vi kan lave det hele.

Opmuring af revnet læmur efter
Opmuring af revnet læmur efter

Facademaling og lapning af facade

Nogle facader skal blot opfriskes billigst og mest effektivt. 

Vi pudser og lapper også gerne ældre facader. Som vidst på billederne herunder. Det er ikke nødvendigvis den bedste facaderenovering af denne facade. Netpuds havde klart været at foretrække, men er også en dyre løsning. Denne løsning er dog optimal i forhold til kundes ønsker og det er det vi arbejder ud fra. Vi bruger special udviklet facademaling, som er beregnet til formålet.

Grim facade før facaderenovering
Grim facade efter facaderenovering

Flydespartel af gulv

Flydespartel er en form for selvnivellerende beton som enten blandes med pisker eller pumpes ud, alt efter mængden der skal bruges. 

Der er mange fordele med flydespartel:

  • Effektiv måde at oprette nye og gamle gulve
  • En relativt billig løsning
  • Stor nøjagtighed
  • Kan lægges på stort set alle slags fast underlag

Derudover er flydespartel hurtig tørrede, hvilket betyder at du kan komme hurtigt videre med dit næste projekt eller begynde at bruge dit nye gulv.

Fylde spartel i kælder primet
Fylde spartel i kælder færdig

Facaderenovering med stængpuds

Stængpuds laver vi ikke så ofte, men engang i mellem kommer der en kunde, som ønsker at få sin facade facaderenoveret, hvor sidste lag skal udføres med stængpuds. 

Stængpuds er egentlig blot mørtel, så er kastes ind på murværket, så det får præcis den struktur, som det eksisterende murværk, eller som kunden ønsker det.

Inden vi går i gang, sørger vi for at underlaget er helt og i orden. Inden sætningsskader, inden løs puds og med en sokkel som er sikret mod optrængende grundfugt.

Facade efter facaderenovering - Inden stængpuds
Facade efter facaderenovering - efter stængpuds

Renovering af mindre spjældopgaver indendørs og udendørs

Spjældopgaver er vi rigtige glade for. Om det er nogle flækket klinker i en mindre lejlighed, så står vi klar til at udføre opgaven til aftalt pris og aftalt tid. 

Lille reparation af køkken klinker i mindre lejlighed før
Lille reparation af køkken klinker i mindre lejlighed efter

Her under har vi lukket et hul hvor der tidligere har været ventilation. Udskiftning af sten og derefter vandskuring af stenene. 

Opmuring af gammel ventilationshul
Vandskuring af gammelt ventilationshul

Her under har vi omfuget en mindre gavl hen over et tag, så der ikke længere kan trække vand ind på loft eller ind til naboen. 

Facaderenovering - Omfugning af murværk hen over tag - FØR
Facaderenovering - Omfugning af murværk hen over tag - EFTER