Menu

Reparation af mørtelfuger i murværk

Smuldrende mørtelfuger i murværkets facade, er en af årsagerne til at dit murværk går i forfald. I værste fald giver det også fugtskader i huset. Sørg for at udbedre de dårlige mørtelfuger mellem murstenen, før skaden bliver værre. Første step er udkradsning af fuger.

Hvorfor er det en god ide at vedligeholde fugerne i murværket?

Mørtelfugerne har en primær opgave og det er at fungere som skjold for alt udefra kommende. Derudover giver en flot og veludført mørtelfuge også et godt helhedsindtryk. Hvis den primære opgave ikke er opfyldt i større eller mindre grad, så bør du få repareret mørtelfugerne hurtigst muligt, for at undgå yderligere skader.

Mangler der fuger i murværket, eller er de meget porøse, kan du risikere at murstenene, væsentligt hurtigere, går i forfald. I værst tilfælde giver meget dårlige eller ingen mørtelfuger fugt problemer inde i huset, som ikke bare lige er til at få bugt på.

Nye fuger lavet af Facaderenovering Danmark Aps

Hvordan ser skader på mørtelfuger mellem murstenen ud?

Det først skridt i den rigtige retning er at gå en tur rundt om huset og se på facaderne. Har du et hus med høje facader bør du benytte en stige og eller lignende for at besigtige de områder der er knapt så nemme at tilgå.

Du vil ofte møde følgende scenarier på din facade:

 • Huller i studsfugen.
  • Studsfugen er den vertikalt liggende fuge mellem to mursten
 • Små runde huller i murværket
  • Dette ses ofte efter at murbier har fundet de facade behagelig at opholde sig i
 • Fuger der smuldre
  • Dette ses ofte hvis det er et ældre hus hvor der ikke blev brugt ret meget cement i mørtlen.
  • Det ses også på nye huse, hvor funktionsmørtlen er blevet trykket for sent.
 • Sten hvor ”glasuren” er faldet af, dette kaldes også frost springte sten.
  • Disse bør skiftes, men er ikke ligeså alarmerende som manglende fuger.
 • Lodrette revner, der bevæger sig også kaldet sætningsskader 1. Lige ned: Dette er et tegn på en central synkning af fundamentet. 2. En skæv revne: Dette er et tegn på en sætningsskade, som bevæger sig pga. En større del af fundamentet er sunket.

Hvis mørtelfugerne er hele og i orden, uden nogen form for revner, huller, manglende vedhæftning eller lignende, så er din mørtelfuger sandsynligvis helt i orden. Men oplever du bare en eller flere af ovenstående eksempler, hvor der er revner i fugen, huller i fugen, fugen smuldre, så bør du enten selv gå i gang med at omfuge murværket eller få en til det.

Er mørtelfugerne blot ødelagte i mindre omfang, behøves du ikke at omfuge hele murværket, men kan nøjes med at udføre småreparationer. Er mørtelfugerne derimod medtaget på hele murværket, så bør du hurtigst muligt få omfuget hele murværket.

Facade der får skiftet sten. Angrebet af murerbier.
frostsprunget sten
Gamle fuger der smuldre

Hvordan omfuger du murværket?

Enten ringer du til mig på 25115684 eller info@facaderenovering-danmark.dk

Er du mere gør det selvtypen skal du vide at det kræver meget indsigt i hvordan en omfugning udføres.  Har du bestemt dig for at du selv vil udbedre reparationerne på facaden, er det flere ting du bør sætte dig godt ind i, for at sikre et flot og vigtigst af alt et solidt resultat.

Udkradsning af fuger?

Det første step i processen, når du enten skal reparer en mindre skade på murværket eller du skal i gang med at omfuge hele murværket er udkradsning af fuger. Udkradsning af fuger gør du nemmest med det rigtige værktøj. Nogle vil påstå at hammer og mejsel er nok, men den hurtigst og nemmeste måde at få kradset fugen ud er ved brug af en fugefræser. Fugefræseren tilkobles en vinkelsliber, nemt. Når du benytter vinkelsliberen er det vigtigt at benytte støttehåndtaget, se 1.10. Nu påsættes fugefræserjernet på vinkelsliberen. Værktøj til dette medfølger, hvis du køber et fugefræsersæt. Herefter er det vigtigt at indstille fugefræseren, så du får den ønsket dybde. Jeg vil anbefale at du kradser minimum 15 mm. ud, men 13 mm. Ses som minimum i skolebøgerne.

Præcist hvor dybt du skal udkradse fugerne, afhænger af skaden på murværket eller murværket generelle tilstand. Det hedder sig at udkradsning af fuger skal fortsætte indtil du møder stabilt mørtel. Erfaringen siger dog at dette ikke altid er en mulighed, derfor bør du omfuge dybt ved meget porøst mørtel. 25-30 mm.

Ved udkradsning af fuger, er det en god ide at bruge en støvsuger der kan opsamle den giftige støv, den vil også senere hen være en udfordring når du skal videre i processen, så du kan ligeså godt få den fjernet med det sammen. Er der nogle støvrester i fugen, så er det vigtigt at du vasker murværket ned. Det vil sige du med lavt tryk spuler fugerne rene, en efter en. Dette gøres oppe fra. Når du skal til at fuge er det vigtigt at fugerne er forvandet. Dette sikre den bedst mulige vedhæftning. Et ekstra godt råd er at få afdækket al belægning, som ikke må få kalkslør og mørtelrester.

Du må helst ikke omfuge når temperaturen siger under fem grader. Dette skyldes risiko for at mørtlen fryser og derved ikke har mulighed for at hærde/afbinde.

Du bør også undgå at fuge i direkte sol, da fugen vil tørre meget hurtigt ud, dette kan kompenseres med at forvande kraftigt, men det bliver sværer at få kalksløret af dagen efter. Det bedste er at dække af, så facaden kommer i skygge. Alternativt fuger du kun der hvor der er skygge.

 

Trykning af mørtelfuger

Nu bør du trykke din mørtelfuge. Mørtelfuger kan trykkes på mange forskellige måder. De to mest kendte måder er en skrabefuge, som flugter murstenen eller en tilbagelagt fuge, som er 2-5 millimeter længere inde end kanten på murstenen.

Afsyring af murværk

Dagen efter eller minimum 24 timer efter kan du afslutte opgave med en afsyring. Afsyring benyttes for at fjerne evt. Mørtelrester og kalkslør fra murstenene. Du bør dog altid tjekke med dit teglværk, specielt hvis det er et nyere hus. Nyere huse er nemlig muret op i mere ”fancy” sten, som sjældent tåler afsyring. Afsyringen består af 1:20 muresyre. Du kan også blande det selv. Her kan du bruge saltsyre 30% blandet 1:20. Du skal bruge et vaskefad og en opskåret gul svamp. Jeg vil også til en hver tid råde dig til at spule murværket rent med vand efter afsyring.

Nye fuger i murværket med en std. grå tørmørtel trykket med tryk pind

I eksemplet her til venstre hjalp vi en kunde med at komme i mål. De var selv gået i gang med projektet, men måtte give op, da de indså at resultatet ikke var tilfredsstillende på det de selv havde lavet. Derudover tog det meget længere tid end de havde regnet med.