Menu

Hvordan undgår jeg skader på min hus facade?

De fleste kommer ud for skader på deres hus facade før eller siden, men det behøver ikke nødvendigvis ske for dig. Du kan nemlig forebygge skaderne på din facade på flere forskellige måder – og det kan spare dig for mange penge i det lange løb. Er skaderne dog allerede sket, så bør du altid få en professionel murer til at udbedre skaderne for dig.

Det kan godt svare sig at gå facaden efter med jævne mellemrum, for du kan spare mange penge ved at opdage begyndende skader på din facade med det samme de opstår. Hos Facaderenovering Danmark har vi samlet eksperterne i udbedring af skader på facaden – og vi står altid klar med et uforpligtende tilbud på netop din opgave. Men i dette blogindlæg skal det handle lidt mere om, hvad du SELV kan gøre for at forebygge og udbedre skaderne på din facade.

Hvis dit hus har pudsede facader, så er det som udgangspunkt en nem opgave at udbedre skaderne meget hurtigt i forløbet – medens det kan blive en dyr, besværlig og længerevarende opgave, såfremt du bare lader stå til. Ligeledes kan manglende vedligeholdelse af facaden medvirke til fugtskader som eksempelvis råd og svamp; hvilket giver et dårligt indeklima og er sundhedsskadeligt.

Gul netpudset facade

Sådan ser du om hus facaden har skader

De fleste pudsede facader bliver slidt med tiden, og de vil altid fremstå mindre pæne og ensartede som tiden går. Det er ligeledes også derfor, at vi anbefaler dig at gå din facade efter med jævne mellemrum. Hvis der er tegn på at facaden trænger til en renovation eller reparation, så bør du handle hurtigt. I første omgang bør du få en fornemmelse for hvor slemt det står til, og er du ikke selv tryg ved det, så hjælper vi dig gerne.

Læs også: Netpuds

Vil du dog gerne selv have en fornemmelse for, hvordan det står til med din facade, så kan du tage en tur rundt om huset med en lille hammer. Hammeren skal du bruge til blidt at banke på facaden forskellige steder, med henblik på at fastslå om der kommer hule lyde fra facaden. Du kan også blot tjekke tilstanden ved at bese facaden. Hvis der er afskaldninger, revner eller andre i øjnefaldende elementer der bryder den glatte overslade, så kunne det være et tegn på at facaden trænger til en reperatio

De mest almindelige skader på hus facaden

Rigtigt mange danske huse er bygget af mursten, da dette materiale er utroligt holdbart – og meget modstandsdygtigt over for det danske klima. Alligevel kan du dog komme ud for, at murværket bliver ramt af skader. Den mest almindelige skade på din murstensfacade er såkaldte frostsprængninger, der får dine mursten til at flække eller miste “glasuren”

Skaden opstår typisk i forbindelse med defekte tagrender, der får vandet fra tagrenden til at rende ned over dine mursten. Det bevirker, at murstenene ikke kan nå at afgive fugten fra murværket – og når det så bliver rigtigt koldt; ja så fryser fugten i murværket, og murstenene flækker.

Der er flere scenarier i forhold til hvor slemme frostsprængninger du kan være udsat for, og er dine mursten helt flækkede – så er du desværre nødt til at skifte dem ud. Er det dog blot små skaller eller stykker af dit murværk, der er smuldret væk, så behøver du som udgangspunkt ikke skifte dem ud. Til gengæld kan det være en rigtigt god ide, at få udført en facadebehandling af murværket. Uanset om det er små eller store skader.

Facadeimprægnering kan være en kan være en god ide, hvis det er et hyppigt problem med fugtig facade. Her imprægneres ydersiden af dit murværk, hvilket genskaber en hinde på murstene, som frostsprængningerne kan være med til at ødelægge. Det genopretter murværkets modstandsdygtighed over for det danske vejr, og den investering er det for det meste ganske godtgivet ud.

En anden typisk skade vi oplever på murværk, er de såkaldte sætningsskader. Det er ganske almindeligt for ældre huse at være udsat for sætningsskader, der får fugerne til at revne i det huset giver sig. Du bør dog være opmærksom på dette, da ødelagte og revnede fuger suger vand, og det vil igen føre til endnu flere frostsprængninger af din facade. En effektiv løsning på dette er en almindelig omfugning af murværket, hvor dine fuger udfræses og om fuges på ny samt indlæg af ameringsjern i hver 3 skift.

Har du dog et hus med en pudset facade, så er typiske skader på facaden ofte forbundet med løs eller hul puds. Dette opdages nemt når facaden simpelthen skaller af – eller ved at gå en lille runde om huset med hammeren, som vi nævnte oven for. Det er aldrig en god ide at efterlade huller i facadepudsen, da det giver anledning til fugtskader på murværket. Du kan i mange tilfælde selv pudse facaden op, hvis det blot er få steder, at pudset skaller af – men er det generelt for hele facaden, så bør du opsøge professionel hjælp.

Forebyggelse af skader på hus facade

Det bedste du kan gøre for dit murværk, er jævnligt at tage temperaturen på murværkets eller facadens stand. På denne måde kan du fange eventuelle tegn på facade skader hurtigt i processen; og det gør det langt nemmere at finde en hurtig og billig løsning. Men der findes også andre tiltag, som du kan benytte dig af.

Som nævnt tidligere, så er facadeimprægnering en meget effektiv og god løsning til behandling af skader på murværket. Det er meget billigt at udføre en facadeimprægnering, og facaden bliver igen som ny – med stor modstandsdygtighed over for fugt, frost og vind.

Et andet tiltag du kan bruge som forebyggende middel over for facade skader, er algebehandling. Her behandler du dit murværk mod alger og mos – og det er noget, som stort set alle husejere kommer ud for før eller siden. Det danske vejr er nemlig særligt velegnet til bevoksninger som mos og alger, og en algebehandling af murværket er med til at forebygge eventuelle skader.

Slutteligt så kan en ganske almindelig facaderensning også være en god ide. Ikke nok med at en facaderensning er meget billig og får facaden til at fremstå som ny, så fjerner facaderensningen også alger eller mos – og er således med til at forebygge eventuelle fugtskader på murværket.