Menu

7 gode tips til boligen – sådan kontrollere du din bolig er i orden

Din bolig er udsat for svingende temperaturer, hård frost, varme sommerdage og regn der banker, som trommestikker på boligens mange overflader. Du bør derfor være opmærksom på at vedligeholde dit hus. Disse 7 tips bør du følge løbende, for at sikre at skaderne ikke forværres og udvikler sig.

Omfugning af ældre facade

Soklen

Bitte små ujævnheder og revner er ofte ikke et problem, men ser du dem, så hold løbende øje med dem, for begynder de at vokse sig større så vand og fugt kan trænge ind, så vil revnerne være årsag til at soklen begynder at skalle af. Hvis du opdager at revnerne vokser op igennem facaden, bør du kontakte en fag mand, da det kan være et udtryk for en mere alvorlig skade. I fagsprog kaldet en sætningsskade. 

Facaden

Er dit hus fliset/pudset/vandskuret, har et traditionelt murværk med fuger eller malet, så er det vigtigt at du jævntligt kontrollere facaden for skader. På facader med puds eller maling skal facadens overflader være hele og i orden. Dvs. revner, afskalninger eller frostspringninger må ikke forekomme. Hvis blot èn af nævnte skader er på din facade, skal det repareres hurtigst muligt, ellers er der stor risiko for, at fugten kan fører til svamp, råd og andre ubehagelige ting. Hvis huset er med traditionelt murværk skal fugerne være faste og uden huller, dvs. De må ikke være porøse, der må ikke være tegn på angreb fra murbier (ses som runde huller i fugen mellem stenene) og der må ikke være huller eller ujævnheder hvor vand og kondens kan træge ind. Er skaderne ikke nogle du selv kan reparere så er der helt sikkert en fag mand der kan.

Sålbænken

Sålbæken kan være lavet i forskellige former og materialer. Men fælles for dem alle er, at de skal være intakte med den rigtige hældning og med den funktion, at holde vandet væk fra facaden. Er der revner, dårlige fuger eller holder sålbænken ikke vandet væk fra facaden nedenunder sålbænken, så bør du søge efter hjælp til at få rettet op på problemet.

Nedløbsrør og tagrender

Opdager du at vandet ikke bliver ført via tagrenden og hen til nedløbsrøret pga. revner i samlingerne eller utætheder, så er det vigtigt at få repareret, da disse kan udsætte din facade for unødvendige mængder vand, hvilket vil nedbryde facaden hurtigere, samtidig med at det øger risikoen for frostsprængninger og på lang sigt alger, svamp og ligende, hvilket ikke er sundt at leve i og heller ikke kosmetisk pænt at se på.

Vindues fuger

Kontrollere vindues fugerne (hæfter de på vindue og mur? Er der revner i dem? Ser de ikke ud som de skal?) Er fugerne nedbrudte kan det resultere i fugtskader, svamp, råd mm. Hvis du har gummifuger, så  skal de som tommelfingerregel skiftes med kortere mellemrum end mørtelfuger. Er du i tvivle om dine fuger omkring vinduet bør skiftes, så kontakt en specialist på området.

Termoruder

Oplever du at der er kondensvand mellem de to lag glas i ruden, så er ruden sandsynligvis punkteret og bør skiftes. Dog skal du være opmærksom på at du ikke behøver at skifte mere end selve glasset i vinduet. Konsekvensen ved ikke at reparere glasset er at isoleringsevnen forringes, da luften i hulrummet fiser ud og erstattes af ny luft, og over tid vil det danne kondens hvilket har en øget varmeledning gennem ruden, da vand har højere varmeledningsevne end atmosfærisk luft.

Skorstenen

Et af boligens mest udsatte punkter er skorstenen og det er også den der går gennem hele boligen. Derfor er det vigtigt at holde ekstra godt øje med om skorstenen er hel og i orden. Faktorer du bør være opmærksom på er: Fugtskader, tilstand og misfarvninger. Det kan være svært at kontrollere skorstenen, men én gang om året bør du få den set efter.